หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
สินค้า
แผนธุรกิจ
ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆ
ติดต่อเรา
Jeunesse's FINITI™ - Nobel Prize Winning Formula


           

รหัสสินค้า :
Jeunesse's FINITI™ - Nobel Prize Winning Formula 
ฟินิติ

ต้นกำเนิดทฤษฎีจะทำให้มนุษยชาติมีอายุเกิน 150 ปีเเบบเเข็งเเรง

เปิดตัวไปที่ลอสเองเจลิส 15 นาที 50,000 กระปุก


ซึ่งวงการเเพทย์ทั่วโลกต่างรอคอยมานานวันนี้

Telomerase และ Telomeres คืออะไร?
          ทุกๆ ครั้งที่เซลล์ในร่างกายของเราแบ่งตัว โครโมโซม ของเซลล์นั้นจะหดสั้นลงเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลทางเทคนิคของโครงสร้างกระบวนการ DNA Replication ดังนั้น ในสาย DNA ของเซลล์สิ่งมีชีวิตจึงจะมี “หาง” อยู่ตรงปลายสาย หางของ DNA นี้เรียกว่า “Telomeres” จริงๆ มันก็คือ ลำดับเบสซ้ำๆ เรียงต่อกันไป Telomeres นี้ก็ไม่ได้ยาวเท่ากันในทุกเซลล์ บางเซลล์ก็สั้น บางเซลล์ก็ยาว ทุกครั้งที่มีการแบ่งเซลล์ (ซึ่งมันแบ่งตลอดเวลา) Telomere ก็จะหดสั้นลงเรื่อยๆ จนพอถึงจุดหนึ่ง เซลล์ก็จะไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไป และตายในที่สุด คือ ร่างกายเรา อวัยวะเราแก่ลงเรื่อยๆ นั่นเอง

        Telomere คือ ส่วนที่อยู่บริเวณปลายสุดของโครโมโซม ทำหน้าที่เสมือนส่วนหุ้มโครโมโซม บางคนเปรียบว่าเสมือนแถบพลาสติกที่หุ้มบริเวณปลายเชือกรองเท้า เพื่อป้องกันไม่ให้เชือกคลายเกลียว หลุดลุ่ย ขณะที่ โครโมโซม เป็นที่เก็บหน่วยพันธุกรรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอด ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น สีผิว สีผม สีตา เป็นต้น ในระหว่างกระบวนการเตรียมการแบ่งเซลล์ร่างกายจะมีการจำลองโครโมโซมขึ้น เป็นผลให้ Telomere หดสั้นลง นักวิทยาศาสตร์จึงอาศัยหลักการนี้วิเคราะห์ความเสื่อมหรืออายุขัยของเซลล์ Telomere จึงนับเป็นดัชนีวัดความชราภาพของเซลล์ และสามารถเป็นตัวแปรการประเมินสุขภาพในภาพรวม

FranchiseStemcell Finiti TA-65 (ฟินิติ) Sub Thai : VDO การทำงานของ FINITI™ 

Tolemerase คือ เอนไซม์ที่ใช้สร้าง Telomeres นั่นเอง ในเซลล์บางชนิด เช่น Stem Cells จะมี Telomerase คอยสร้าง Telomeres ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้เซลล์แบ่งตัวได้หลายๆ ครั้ง ด้วยความสามารถนี้เอง นักวิทยาศาสตร์จึงเชื่อกันมานานแล้วว่า Telomerase น่าจะเป็นความหวังในการหยุดยั้ง หรือชะลอการแก่ในระดับเซลล์ได้ และการค้นพบของทีมนักวิจัยด้านนี้โดยเฉพาะที่นำโดย Ronald DePinho ได้แสดงให้เห็นว่า Telomerase สามารถย้อนกลับกระบวนการแก่ในหนูทดลองทำให้หนูกลับมาหนุ่มสาวอีกครั้งได้
       
การทดลอง
เริ่มโดยการตัดต่อพันธุกรรมของหนู เพื่อไม่ให้สามารถสังเคราะห์ Telomerase ได้ ดังนั้นหนูในรุ่นถัดๆ ไปจึงมี Telomeres สั้นลงเรื่อยๆ พวกเขาพบว่าหนูที่มี Telomeres สั้นแก่เร็วกว่าหนูปกติ และมีอาการป่วยของโรคชรา เช่น เบาหวาน กระดูกพรุน ระบบประสาทเสื่อม ฯลฯ อย่างเห็นได้ชัด อายุก็สั้นกว่าหนูปกติด้วยทีนี้พอนักวิจัยฉีดสาร 4-OHT เข้าไปในหนูที่ตัดต่อพันธุกรรมที่เจริญเต็มที่ ซึ่ง 4-OHT นี้มีคุณสมบัติกระตุ้นให้ Telomerase ของหนูที่ถูกตัดต่อพันธุกรรมกลับมาทำงานได้อีกครั้ง ก็พบว่าหนูเหล่านั้นมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาการที่เกิดจากความชราก็ค่อยๆ หายไปเป็นลำดับ อวัยวะภายในที่เสื่อมก็ฟื้นตัวขึ้นมา ระบบประสาทก็ดีขึ้น สมองมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นนับเป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถแสดงให้เห็นว่า Telomerase ย้อนกลับกระบวนการชราภาพในสัตว์ได้ Ronald DePinho ยังมองอีกว่า Telomerase น่าจะช่วยให้ยับยั้งการเกิดมะเร็งได้ตั้งแต่ในชั้นแรกแล้ว เพราะมันช่วยทำให้การแบ่งเซลล์ราบรื่น ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับ DNA

          นอกจากนี้ Ronald DePinho ยังคงให้ความเห็นว่า ถึงแม้ในอนาคต Telomerase จะไม่ได้เป็นยาอายุวัฒนะ อย่างน้อยมันก็น่าจะช่วยยืดอายุและทำให้เรามีสุขภาพดีที่ยืนยาวได้อย่างแน่นอน หากเรารู้วิธีใช้มันร่วมกับวิธีอื่นๆ อย่างถูกต้องจากการศึกษาเพิ่มเติม และเปรียบเทียบความยาวของ Telomere ที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวของกลุ่มอาสาสมัคร 2 กลุ่ม ซึ่งมีพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันที่แตกต่างกัน เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันกับความยาวของ Telomere ได้ผลการวิจัยดังนี้พฤติกรรมของกลุ่มอาสาสมัครที่มีขนาดของ Telomere ยาว ได้แก่1. กลุ่มที่ออกกำลังกายเป็นประจำ2. เครียดต่ำ3. ร่างกายแข็งแรง
          
พฤติกรรมของกลุ่มอาสาสมัครที่มีขนาดของ Telomere สั้น ได้แก่1. กลุ่มที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย2. กลุ่มที่มีภาวะเครียดสูง3. ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน อัลไซเมอร์ โรคสมองเสื่อมนอกจากความยาวของ Telomere จะสามารถบอกอายุขัยของสิ่งมีชีวิตแล้ว ยังสามารถบอกถึงสถานภาพของร่างกายได้ว่าอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่ รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคได้อีกด้วย แต่การวิเคราะห์ขนาดของ Telomere ยังไม่สามารถนำมาอ้างอิงได้ 100% ในการวิเคราะห์การทำงานของร่างกายว่าผิดปกติหรือไม่ แต่ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เช่น การเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด เป็นต้น กลุ่มวิจัยคาดว่าจะนำอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดความยาวของ Telomere ไปเสนอต่อศูนย์วิจัยต่างๆ ก่อนที่จะเปิดให้บริการตรวจสอบกับบุคคลทั่วไป

     
ที่มา –
 
สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงวอชิงตัน
และความหวังในวงการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทำให้ความยาวของ Telomere กลับมายาวขึ้น ก็เป็นจริง โดย Dr. Carol Greider ซึ่งได้รับรางวัล Nobel โดยตรงจากผลงานวิจัยพัฒนาต่อยอด สามารถนำมาใช้ได้จริง ในนาม ” Finiti” โดยบริษัท Jeunesse Global
ติดต่อสอบถามราคาพิเศษ/รับสมัครตัวแทนจำหน่าย ไม่ต้องสต็อกสินค้า
ขยายกิจการแล้วกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

 
Line ID : jeunesse123


รหัสสินค้า : J-0002
LUMINESCE™...
เจอเนสส์ ลูมิเนสส์ เ...
ราคา 4,900.00 บาท
รหัสสินค้า :
Jeunesse LUMINE...
มิราเคิล มอยส์เจอไรซ...
ราคา 1,000.00 บาท
รหัสสินค้า :
LUMINESCE™...
เจอเนสส์ ลูมิเนสส์ ฟ...
ราคา 5,100.00 บาท
รหัสสินค้า :
Jeunesse BBB (B...
เจอนสส์ บี บี บี
ราคา 1,700.00 บาท
รหัสสินค้า : J-0004
Jeunesse Lumine...
เจอเนสส์ ลูมิเนสส์ เ...
ราคา 2,695.00 บาท
รหัสสินค้า :
J Coffee ( กาแฟ...
คอลลาเจนจากปลาทะเล
ราคา 940.00 บาท


   ราคา
10,500.00
บาท   


จำนวน ชิ้น

เจอเนส

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.